Sjukgymnast - Allt du behöver veta om Sjukgymnastik

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSR, dit legitimerade sjukgymnaster kan ansluta sig till och bli medlemmar i. Även de som är studerar till sjukgymnast kan bli medlemmar i LSR.

Syftet med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund är att hjälp sjukgymnasternas professionella utveckling inom sjukgymnastiken. Totalt är antalet sjukgymnaster anknutna till LSR är nästan 12000.

Vision för Sveriges sjukgymnaster

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund arbetar för att sjukgymnaster ska få möjlighet att ta en större del i samhället för att skapa bättre hälsa och högre välbefinnande. LSR strävar också att sjukgymnasternas ersättning ska vara korrekt i förhållanden den nytta de gör i samhället och de värden sjukgymnasterna tillför,Specialist Sjukgymnast

LSR kan utfärda specialistkompetenser i sjukgymnastik. Totalt finns det 16 områden som du kan erhålla specialiststatus som sjukgymnast men ett krav är att du har en magisterexamen i sjukgymnastik.

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • Ergonomi
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Idrottsmedicin
 • Intensivvård
 • Lungmedicin
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi/medicin
 • Pediatrik
 • Psykiatri och psykosomatik
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtbehandling
 • Veterinärmedicin

För att bli specialist inom sjukgymnastik behöver du en godkänd handledare och ta fram en individuell studieplan.